Wie zijn wij? Rikus Spithorst Bernard de Vries Trudy Nielsen

De Maatschappij Voor Beter OV werd in augustus 2010 opgericht door de "partners" Rikus Spithorst, Bernard de Vries en Trudy Nielsen. In het afgelopen jaar verzamelden zij een aantal mensen met het OV-hart op de goede plaats om zich heen. Per onderwerp bepalen de op dat terrein deskundigen de standpunten van de Maatschappij Voor Beter OV. Dus niet alleen de oprichters, maar ook de 'adviseurs' in onze denktank spelen een belangrijke rol in de club. Een deel van die 'adviseurs' wenst anoniem te blijven, een wens die uiteraard wordt gerespecteerd.

Een nadere kennismaking met de Founding Fathers (M/V) van Voor Beter OV:


Rikus Spithorst (1959) werd na een loopbaan in de publieke dienst en bij de omroep in 2001 woordvoerder en bestuurslid bij Reizigersvereniging ROVER. Na tumult over een column die hij op persoonlijke titel en onder pseudoniem schreef, gingen de wegen van ROVER en Spithorst in augustus 2008 uit elkaar. Nadat Justitie oordeelde dat beschuldigingen als zou de desbetreffende column bedreiging of opruiing inhouden, niet terecht waren en dat de column op ordentelijke wijze het functioneren van een Kamerlid aan de kaak stelde, achtte Spithorst zich van alle blaam gezuiverd, en voelde hij zich weer in staat, in de openbaarheid op te komen voor de reiziger. Reden voor hem, om samen met Bernard de Vries en Trudy Nielsen de Maatschappij Voor Beter OV op te richten. Wanneer in het OV de basics niet op orde zijn, hebben toeters en bellen weinig zin, vindt hij.


"Basics moeten op orde zijn"


Bernard de Vries (1953) is sinds 1975 werkzaam in het onderwijs. Eerst in de bovenbouw van het basisonderwijs en daarna (1999) in het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Tijdens zijn opleiding heeft hij veel met het OV gereisd. Daarna werd het gebruik van een auto een gewoonte. Het besef dat dit eigenlijk tot een gewoonte is verworden die niet rijmt met hedendaagse opvattingen in onze maatschappij, heeft De Vries doen besluiten om een bijdrage te leveren aan de Maatschappij Voor Beter OV. Als een en ander verbeterd/aangepast wordt bij het OV, zal de balans richting deze keuzemogelijkheid positief uitpakken, is zijn stellige mening.
"Balans zal positief uitpakken"


Trudy Nielsen (1967) is jarenlang werkzaam geweest binnen het basisonderwijs; momenteel werkt zij in de kinderopvang als pedagogisch coach. Drie jaar geleden kwam zij in Amsterdam wonen en besloot om haar auto te verkopen en voortaan gebruik te maken van het Openbaar Vervoer. Haar bijdrage aan de Maatschappij Voor Beter OV is die van de kritische reiziger. Ook levert zij een creatieve bijdrage: meneer Beter, de mascotte van de Maatschappij is een creatie van haar hand. Nielsen vindt het van groot belang dat mensen op comfortabele wijze, zonder stress, kunnen reizen, om relaxed op de plaats van bestemming aan te komen."Relaxed op bestemming aankomen"Op 9 oktober 2012 besloten de partners, dat Rikus Spithorst fungeert als voorzitter.