Word Sympathisant Voor Beter OV

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.


Sinds augustus 2010 zet de Maatschappij Voor Beter OV zich in voor de reiziger.

We vroegen en kregen aandacht voor heel veel verbeterpunten, maar daarnaast werden door ons ook concrete zaken bereikt. Enkele voorbeelden: ook de Rotterdamse vervoerder RET dient zijn punctualiteitsprestaties voortaan openbaar te maken (waarmee we hopen te bereiken dat de kwaliteit wordt verbeterd), de afspraken rond het evacueren van gestrande treinen zijn aangescherpt (en worden beter gehandhaafd al is het natuurlijk van belang, het aantal storingen nog veel verder terug te dringen) en in diverse steden is compensatie afgedwongen voor reizigers die de dupe van stakingen of chipkaartstoringen waren geworden (en wij hopen dat de vervoerders daardoor nog beter hun best zullen doen om stakingsdreigingen af te wenden).
Verder hebben wij een klacht ingediend bij de NMa wegens het machtsmisbruik van de NS, die reizigers de dure hogesnelheidstrein injaagt door verslechtering van de treindienst via het gewone spoor.
Ook uitten wij onze bezorgdheid over het onderbrengen van de Reisinformatie bij de NS. Dat was voor de NMa aanleiding, aan deze overdracht strenge voorwaarden te verbinden. Ook kreeg Voor Beter OV van NS HiSpeed gedaan dat de Fyra tussen Amsterdam en Rotterdam toeslagvrij is geworden voor reizigers die per Intercity van en naar Belgie reizen.

Wij hebben niet actief sympathisanten geworven. Wij besteden onze tijd liever aan het behartigen van de reizigersbelangen dan aan zieltjes winnen. Maar dat neemt niet weg dat u als sympathisant zeer hartelijk welkom bent. Gaat beter Openbaar Vervoer u aan het hart en kunt u zich vinden in onze doelen en werkwijze, dan kunt u zich aanmelden als Sympathisant Voor Beter OV.

Hoe meldt u zich aan als sympathisant? Door een e-mail te sturen naar

, waarin u uw naam en woonplaats vermeldt, alsmede het e-mailadres waarop u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wat kost het? Niets. Maar een

is natuurlijk welkom.