nma reisinformatie ns

De Maatschappij Voor Beter OV zet zich in voor het (verder) verbeteren van het vervoer per trein, bus, tram, metro, veerboot en taxi in Nederland. De Maatschappij Voor Beter OV komt op voor de reiziger. Uitsluitend goed en betaalbaar openbaar vervoer helpt mobilisten de juiste keuze te maken. Dit in het belang van het milieu, de economie en het goed waarborgen van mobiliteit voor iedereen.

14 oktober 2012

NMa GEEFT VOOR BETER OV GELIJK

EISEN OVERDRACHT REISINFORMATIE NS BLIJKEN VEEL STRENGER

De eisen die de NMa aan de overdracht van de reisinformatie naar de NS stelt, blijken veel strenger dan tot nu toe bekend was. De NS moet de andere vervoerders stevige boetes betalen als de informatie onvoldoende is en er zijn ook boekhoudregels opgelegd omdat de NS niet kon aantonen dat de kosten van de reisinformatie aan derden eerlijk zouden worden doorberekend.


Naar aanleiding van de zienswijze die Voor Beter OV had ingediend, heeft de NMa deze voorwaarden verbonden aan de overdracht van de reisinformatie van ProRail naar NS. Voor Beter OV vond dat de kwaliteit en eerlijke tarieven van de reisinformatie voor andere vervoerders dan de NS in eerste instantie onvoldoende waren gewaarborgd, met slechtere reisinformatie en concurrentievervalsing als mogelijke gevolgen. De NMa is het daarmee dus eens.

De NMa heeft geconstateerd dat de NS geen inzicht kon geven in de methodiek die zij wilde hanteren voor de vaststelling van de tarieven voor reisinformatie aan andere vervoerders en de wijze waarop deze wordt berekend. De NMa vond het aannemelijk dat NS Reizigers via de kwaliteit van de geleverde reisinformatie rechtstreeks invloed kan uitoefenen op de prestaties van concurrenten bij de uitvoering van hun huidige concessies. Zo bevatten concessies doorgaans bonus/malusregelingen waarin een vervoerder een korting of een boete krijgt als de kwaliteit van de reisinformatie onvoldoende is. Dit zou dan weer gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheden van regionale vervoerders om (succesvol) te kunnen inschrijven op nieuwe aanbestedingen. Daarnaast spelen prijs en kwaliteit van reisinformatie ook een rol bij de inschrijving op aanbestedingsprocedures, aldus de NMa. Aanbestedende diensten houden bij de gunning van vervoersconcessies rekening met de kwaliteit van de reisinformatie die vervoerders kunnen aanbieden. NS Reizigers zou ervoor kunnen kiezen om haar concurrenten een lager kwaliteitsniveau te leveren of een te hoge prijs in rekening te brengen, terwijl de NS zelf wellicht een hoger kwaliteitsniveau kan aanbieden of goedkoper uit kan zijn. Hiermee zou NS Reizigers ook bij aanbestedingen een concurrentievoordeel kunnen behalen.

Deze constateringen hebben geleid tot gewijzigde bepalingen in het verzoek van de NS en ProRail aan de NMa. Indien blijkt dat de kwaliteit van de dienstverlening die is geleverd aan een vervoerder gedurende een periode van zes maanden gemiddeld genomen meer dan 10 procentpunt lager is dan de relatieve kwaliteit van de dienstverlening die geleverd is aan de NS zélf, dan zal de NS de betreffende vervoerder een vergoeding betalen ter hoogte van 25% van het tarief dat deze heeft betaald. Tevens zal NS dan meteen passende maatregelen treffen om de kwaliteit voor de betreffende vervoerder op niveau te brengen. Ook zijn strenge rekenvoorschriften verbonden aan de vaststelling van het tarief dat vervoerders moeten betalen. Verder zal bij meningsverschillen een geschillencommissie worden ingesteld en heeft de NMa uitdrukkelijk gesteld, dat zij indien nodig opnieuw kan worden geraadpleegd.

Voor Beter OV constateert met voldoening, dat de zorgen over de kwaliteit van de reisinformatie bij andere vervoerders dan de NS en concurrentievervalsing bij aanbestedingen door de NMa worden gedeeld, en dat deze hebben geleid tot betere voorwaarden.

De beslissing van de NMa leest u hier .