12 januari 2024

GROTE PROBLEMEN BIJ VEERDIENSTEN GVB

Al geruime tijd zijn de prestaties van de veerdiensten over het Noordzeekanaal en het IJ in Amsterdam ver beneden de maat. De veerdiensten worden geëxploiteerd door het GVB. Een dieptepunt bereikte het GVB woensdag, toen een pontsteiger instortte en zes ponten wegens brandgevaar uit de vaart moesten worden genomen.

 

De veerdiensten over het Noordzeekanaal vallen al geruime tijd regelmatig uit. En ook met de ponten over het IJ zijn er regelmatig problemen. Daarbij is niet alleen sprake van uitval, maar hebben storingen en stuurfouten geleid tot meerdere ongevallen zoals harde aanvaringen met de wallekant en het en het stuurloos raken van ponten.

 

Woensdag, juist toen de veerdiensten over het IJ extra belangrijk werden wegens het vol water lopen van de metrotunnel dagenlang niet rijden van de metro naar Amsterdam-Noord, ging het opnieuw mis. Doordat een pontschipper wegvoer zonder de loopbrug op te trekken, werd de pontsteiger aan de Buiksloterweg in Amsterdam-Noord kapotgetrokken, waarbij een passagier tot haar middel in het water kwam te staan. De eerdere suggestie dat er sprake was van een sinkhole bleek niet correct te zijn.

 

Op die zelfde dag moesten vijf ponten uit de vaart worden genomen nadat in één van de ponten brand was uitgebroken in de elektrische installatie. Door de ondergelopen metrotunnel en de problemen met de pontveren was Amsterdam-Noord vanuit de rest van Amsterdam nagenoeg onbereikbaar, en in de andere richting idem dito. Dat had ook gevolgen voor forensen uit de Zaanstreek en Waterland.

 

Naar het oordeel van Voor Beter OV dient de Inspectie Leefomgeving en Transport de gang van zaken bij de Afdeling Veren van het GVB onder de loep nemen. Vertoond agressief en vernielzuchtig gedrag van boze reizigers jegens de vervangende bussen en hun chauffeurs keurt de reizigersorganisatie ten stelligste af.

 

16 mei 2018

VAARVERBOD PONTEN GVB NU OFFICIEEL AANGEVRAAGD

Na opnieuw een keiharde botsing van een pont tegen de kade, waarbij opnieuw een passagier gewond raakte, kondigt het GVB twee maatregelen aan:
De ‘vaarhendels’ (zeg maar de stuurknuppels of pientere pookjes waarmee de ponten worden bestuurd) worden allemaal vervangen. Ook varen er de komende tijd medewerkers van het GVB mee, die passagiers waarschuwen als de betreffende pont tegen de kade dreigt te botsen. 'Dat mensen zich dan even stevig kunnen neerzetten, zich kunnen vasthouden, zodat ze niet omvallen.'

Beide oplossingen zijn ondermaats. Voor wat betreft de vervanging van de stuurknuppels geldt dat dit geen oplossing is voor het geval dat de defecten worden veroorzaakt door verkeerd/ondeskundig onderhoud. In dat geval zullen ook de nieuwe stuurknuppels kapotgaan, met alle gevaren van dien.
Daarnaast geeft het op de ponten plaatsen van extra medewerkers, die blijkbaar “hou je vast” moeten schreeuwen als het weer mis dreigt te gaan, aan, dat het GVB blijkbaar niet overtuigd is van een veilige bestuurbaarheid van de ponten. Daarnaast is het hard roepen van “hou je vast” geen optie wanneer een stuurloos geraakte pont midden op het IJ wordt overvaren door een ander groot schip dat niet makkelijk kan uitwijken. In dat geval zullen veel van de opvarenden overboord slaan en mogelijk verdrinken.

Hoogste tijd om het al eerder door ons geopperde vaarverbod formeel bij de Inspectie aan te vragen.

ILT
Inspectie Scheepvaart/Binnenvaart
Postbus 16191
2500 BD Den Haag

Amsterdam, 16 mei 2018

Geachte dames, heren,

In vervolg op ons handhavingsverzoek d.d. 6 mei 2018, uw referentienummer 180506-000016, berichten wij u het volgende.

De veiligheidssituatie bij GVB-veren is na het bovengenoemd bij uw Inspectie ingediende handhavingsverzoek alleen maar verslechterd. Opnieuw botsten sindsdien ponten met hoge snelheid tegen de kade, en gisteravond ramde een onbestuurbaar geraakte pont de kade zelfs meerdere keren. Daarbij raakte opnieuw een passagier gewond.

Na het incident van 6 mei, waarbij dertien passagiers gewond raakten, heeft het GVB geen maatregelen genomen die de veiligheid hebben verbeterd. Sterker nog: het GVB reageerde op ons handhavingsverzoek met de mededeling dat de ponten wél veilig zijn. Dat is dus absoluut niet waar.

Inmiddels heeft het GVB zelf ook geen vertrouwen meer in de veilige bestuurbaarheid van de ponten. Het GVB laat weten dat er de komende tijd medewerkers meevaren, die passagiers waarschuwen als de betreffende pont tegen de kade dreigt te botsen, zodat mensen zich dan even stevig kunnen neerzetten, zich kunnen vasthouden, zodat ze niet omvallen. Of deze maatregel in plaats van het uit de vaart halen van de onveilige ponten nu hilarisch, bedroevend of beschamend is, laten wij aan uw oordeel over.

Het GVB vervangt nu de stuurknuppels van de pontveren. Maar het is onduidelijk of dit de juiste oplossing is: wanneer deze defect zijn geraakt door ondeskundig onderhoud, zullen de nieuwe exemplaren bij hetzelfde onderhoud ook defect raken, met alle gevaren van dien.

Ter voorkoming van verder gevaar voor opvarenden van de veerponten van het GVB geven wij u in ernstige overweging om het GVB een vaarverbod op te leggen voor alle IJ-veren totdat er voldoende garanties zijn dat de veiligheid wel kan worden gewaarborgd. U gelieve dit bericht dus te beschouwen als een handhavingsverzoek.

Daarnaast verzoeken wij u, samen met uw divisie Rail een onderzoek in te stellen naar de veiligheidscultuur bij het gehele GVB, en waar nodig ook daar handhavend op te treden.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,
Voorzitter

 

12 mei 2018

ILT MOET PONTEN GVB VAARVERBOD OPLEGGEN

Gisteren is opnieuw een veerpont van het GVB met hoge snelheid op de kade gebotst. Daarmee is de bewering van de zijde van het GVB dat de pont “veilig is” gelogenstraft. Dat stelt de Maatschappij Voor Beter OV, die vindt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nu een vaarverbod moet afkondigen.

Het GVB reageerde maandag tegenover stadszender AT5 met de bewering dat de pontveren veilig zouden zijn op het handhavingsverzoek dat Voor Beter OV bij de Scheepvaartinspectie van ILT indiende. Het incident van gisteren bewijst dus het tegendeel. Puur doordat de passagiers op de pont dicht opeengepakt stonden, kwamen deze niet ten val.

Het GVB geeft als oorzaak van het incident van gisteren aan dat er sprake was van een “kapotte vaarhendel waardoor de pont niet kon afremmen”. Dat is buitengewoon ernstig. Indien bij een bepaald type auto er problemen zouden zijn met het rempedaal, dan zou voor deze auto’s onmiddellijk een rijverbod worden afgekondigd. De problemen met de ponten verschillen in niets met dit theoretische auto-verhaal. Indien een “vaarhendel” van een bepaald type niet betrouwbaar is, dient de ponten die hiermee zijn uitgerust ogenblikkelijk een vaarverbod te worden opgelegd. Het GVB zou de gedupeerde gebruikers van de ponten een gratis vervangende busdienst moeten aanbieden, aldus Voor Beter OV.


 

7 mei 2018

ILT: GVB-VEREN ONDER VERZWAARD TOEZICHT

De Inspectie Leefomgeving en Transport laat ons weten dat de afdeling Veren van het GVB onder verzwaard toezicht is gesteld en dat er onderzoek wordt gedaan naar het incident van zondag met een veerpont van het GVB. Dit onderzoek geschiedt in relatie tot eerdere incidenten met de IJ-veren in Amsterdam.

Voor Beter OV is blij dat ILT terstond gehoor heeft gegeven aan het verzoek om een onderzoek in te stellen en zo nodig handhavend op te treden. Zie verder de onderstaande berichtgeving.

 

"SCHEEPVAARTINSPECTIE ILT MOET VEILIGHEID PONTVEREN GVB AFDWINGEN"

Gisteren vond opnieuw een ernstig incident met een veerpont van het GVB plaats. Een veerpont ramde met hoge snelheid een kademuur, waarbij dertien passagiers gewond raakten. Onder anderen brak een passagier een pols, en een zwangere vrouw kwam ongelukkig ten val. Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, vindt Voor Beter OV dat ILT de veiligheid bij GVB-Veren moet onderzoeken.

ILT

Inspectie Scheepvaart/Binnenvaart

Postbus 16191

2500 BD Den Haag

Amsterdam, 6 mei 2018

Geachte dames, heren,

De Maatschappij Voor Beter OV heeft als doelstelling het bevorderen van Openbaar Vervoer over de rails, over de weg en over het water, en richt zich daarbij met name op de belangen van de passagiers. Daarbij gaat het over het punctueel uitvoeren van de dienstregeling en het bieden van voldoende comfort tegen een aanvaardbaar tarief, maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de passagiers heelhuids op hun bestemming aankomen.

Zo nu en dan wenden wij ons tot uw Inspectie met zorgen over de veiligheid, en steeds opnieuw zijn wij tevreden over de toegankelijkheid van met name de mensen van uw afdeling Rail, en met de wijze waarop onze meldingen en handhavingsverzoeken worden afgehandeld. Dit keer wenden wij ons tot de afdeling Binnenvaart van uw Inspectie in zijn rol van hoeder van een veilig scheepvaartverkeer.

In en Amsterdam voert het GVB veerdiensten uit over het IJ en het Noordzeekanaal. Bij de veerdiensten over het IJ hebben de laatste tijd meerdere incidenten plaatsgevonden. Meermaals kwamen veerponten in harde aanraking met de kades/afmeerfaciliteiten, en ook is het gebeurd dat een pontveer midden op het IJ stuurloos raakte.

Vandaag, zondag 6 mei 2018, vond opnieuw een ernstig incident plaats. Een veerpont ramde met hoge snelheid een kademuur, waarbij dertien passagiers gewond raakten. Omdat dit ongeval er eentje is in een langere reeks van incidenten, moet de slotsom luiden dat het GVB niet in staat is gebleken, zelf de veiligheid van zijn veerdiensten te waarborgen.

 

Op grond van het vorenstaande verzoek ik u een onderzoek in te stellen naar de veiligheid van de door het GVB verzorgde veerdiensten, en indien u zulks noodzakelijk acht ook handhavend op te treden.

Hoogachtend,

Maatschappij Voor Beter OV,

Rikus Spithorst,

voorzitter